ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบ

วันที่7 เดือนธันวาคม 2565ทางอบต.จัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องปฎิบัติงานให่แก่บุลากรอบต ณ ห้องประชุมลุโบะราษฎร์
^