ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

นายกเป็นประธานเปิดกิจกรรมกาแรเกมส์ 2022 ณ โรงเรียนบ้านกาแร

วันที่ ต สิงหาคม 2565 นายกเป็นประธานเปิดกิจกรรมกาแรเกมส์ 2022 ณ โรงเรียนบ้านกาแร
^