ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

โครงการประชาชนและกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์ 2022

วัน ที่ 12-13 กรกฎาคม 2565 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซาจัดโครงการประชาชนและกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์ 2022 โดยมีนายกอบต.ลุโบะบือซาเป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว ณ สนามฟุตบอลบ้านตะโละกูวิง
^