ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

โครงการบรรยายธรรมศาสนานำทางต้อนรับรายอ

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซาจัดโครงการบรรยายธรรมศาสนานำทางต้อนรับรายอ ณ ลานโฮมมาเก็ตร์
^