ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอาชีพประจำปี 2565

วันที่ 29-30 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซาจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอาชีพประจำปี 2565 โดยมีนายกอบต.ลุโบะบือซาเป้นประธานเปิดโครงการดังกล่าวณ ห้องประชุมลุโบะราษร์
^