ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

นายกพร้อมคณะผู้บริหารต้อนรับรอง ผอ.ศปป.4 กอ.มรน.และคณะ

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30น.นายกพร้อมคณะผู้บริหารต้อนรับรอง ผอ.ศปป.4 กอ.มรน.และคณะกองอำนวยการรักษาความมั่งคงภายในมาเยียมอบต.ลุโบะบือซาเพื่อจะแก้ไข้ปัญหาไฟใหม้ป่าพรุ ณ อบต.ลุโบะบือซา
^