ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

ต้อนรับนักวิชาการศึกษา

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซาต้อนรับนักวิชาการศึกษา ณ อบต.ลุโบะบือซา
^