ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

ประชุมคณะกรรมการ สปสช.

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30น.นายสะมาแอ ตูแป รองนายกอบต.ลุโบะบือซาได้ประชุมคณะกรรมการ สปสช. ณ ห้องประชุมลุโบะราษฎร องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
1
^