ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

กิจกรรมต้อนรับพนักงานใหม่ตำแหน่งนักวิชาการสาธารสุข

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น.ทางองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา ได้ต้อนรับพนักงานใหม่ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารสุขพร้อมครอบครัวดังกล่าว ณ ห้องประชุมลุโบะราษฎร
1
^