เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

กองทุนสงเคราะห์สวนยางพารา นราธิาวส ขอใช้ห้องประชุม

กองทุนสงเคราะห์สวนยางพารา จัดกิจกรรมอบรมให้กับประชาชนในพื้นที่ อำเภอยี่งอ ประกอบด้วยตำบลลุโบะบือซา ตำบลลุโบะบายะ ตำบลจอเบาะ ตำบลละหาร โดยใช้ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา วันที่1 ก.ย.58
1
^