ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

โครงการทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพครูสอนตาดีกา ต.ลุโบะบือซา

โครงการทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพครูสอนตาดีกา ต.ลุโบะบือซา ณ โรงเรียนดารุลฟุกอนบ้านมูโนะ
^