ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

นายกเป็นประธานเปิดกิจกรรมสุขสัต์วันเด็กโรงเรียนบ้านลโบะดาโต๊ะ

นายกเป็นประธานเปิดกิจกรรมสุขสัต์วันเด็กโรงเรียนบ้านลโบะดาโต๊ะ
^