เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

เปิดกีฬาสีโรงเรียนอดุลย์วิทยา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซาเป็นประธานในพีธีเปิดกีฬาสีภายในโรงเรียนอดุลย์วิทยาในวันท่ี่1 กันยายน 2558
^