ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

ประชุมปรึกษารื่อ และมอบอุปกรณ์ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ติดบ้าน

ประชุมปรึกษารื่อ และมอบอุปกรณ์ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ติดบ้าน ผู้พิการตำบลลุโบะบือซา
^