เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ประชุมปรึกษารื่อ และมอบอุปกรณ์ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ติดบ้าน

ประชุมปรึกษารื่อ และมอบอุปกรณ์ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ติดบ้าน ผู้พิการตำบลลุโบะบือซา
^