ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

กิจกรรมจัดเตรียมสถานที่กักกัน LQ ประจำตำบลลุโบะบือซา(แห่งที่2)

กิจกรรมจัดเตรียมสถานที่กักกัน LQ ประจำตำบลลุโบะบือซา(แห่งที่2) ณ โรงเรียนบ้านกำปงปีแซ
^