เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ร่วมกิจกรรมกีฬาทหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซาได้เข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยพุทธ และะมุสลิม วันที่ 26 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านตะโลีะมีญอ จัดโดยหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 32
หน่วยเฉพาะกิจนาวิโยธิน
^