เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง
^