ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา ได้อนุรักษ์พันธ์พืชประจำตำบล

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา ได้อนุรักษ์พันธ์พืชประจำตำบลลุโบะบือซา คือต้นจำปาขาว
1
^