เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

นายกลงพื้นที่ดูสถานที่จะทำศูนย์พักคอย( cI ) ประจำตำบลลุโบะบือซา

นายกลงพื้นที่ดูสถานที่จะทำศูนย์พักคอย( cI ) ประจำตำบลลุโบะบือซา
^