ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

นายกลงพื้นที่ดูสถานที่จะทำศูนย์พักคอย( cI ) ประจำตำบลลุโบะบือซา

นายกลงพื้นที่ดูสถานที่จะทำศูนย์พักคอย( cI ) ประจำตำบลลุโบะบือซา
^