เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

เป็นประธานเปิดกีฬาสี โรงเรียนบ้านลุโบะดาโต๊ะ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซาเป็นประธานในพีธีเปิดโครงการมหกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนลุโบะดาโต๊ะ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2558
^