เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

เป็นประธานเปิดกีฬาสี โรงเรียฮาซานียะห์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซาเป็นประธานพีธีเปิด โครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนฮาซานียะห์ ในวันที่ 4 สิงหาคม 2558
1
^