เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

เข้าร่วมงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซาได้เข้าร่วมงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้
(ศอ.ปส จชต.)
^