ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

ลงพื้นลงพื้นเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยมามอบขอสิ่ง

ลงพื้นลงพื้นเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยมามอบขอสิ่งของให้กับผู้ป่วยเพื่อให้กำลังใจ
^