เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ลงพื้นลงพื้นเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยมามอบขอสิ่ง

ลงพื้นลงพื้นเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยมามอบขอสิ่งของให้กับผู้ป่วยเพื่อให้กำลังใจ
^