เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

นายกลงพื้นที่แจกเฟสชิว หน้ากาก เจลล้างมือและถังขยะให้กับตาดีกา

นายกลงพื้นที่แจกเฟสชิว หน้ากาก เจลล้างมือและถังขยะให้กับตาดีกาในพื้นที่ตำบลลุโบะบือซา
1
^