ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

นายกลงพื้นทีแจกหน้ากากให้กับโรงเรียนทั้ง3โรง ในตำบลลุโบะบือซา

นายกลงพื้นทีแจกหน้ากากให้กับโรงเรียนทั้ง3โรง ในตำบลลุโบะบือซา
^