เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

นายกลงพื้นทีแจกหน้ากากให้กับโรงเรียนทั้ง3โรง ในตำบลลุโบะบือซา

นายกลงพื้นทีแจกหน้ากากให้กับโรงเรียนทั้ง3โรง ในตำบลลุโบะบือซา
^