ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

นายกต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส มามอบเจลล้างมือ

นายกต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส มามอบเจลล้างมือพร้อมหน้ากาก ใมห้กับโรงเรียนบ้านกำปงปีแซ
1
^