เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส มาปิดศูนย์กักกันตำบลลุโบะบือซา

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส มาปิดศูนย์กักกันตำบลลุโบะบือซา
^