ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

ส่งมอบเทคโนโลยีพลังงาน(เครื่องสูบน้ำแผ่นโซลาเซอร์)

ส่งมอบเทคโนโลยีพลังงาน(เครื่องสูบน้ำแผ่นโซลาเซอร์)
1
^