เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

มูลนิธิไทย ปัตตานี จัดอบรมโดยใช้ห้องประชุม อบต ลุโบะบือซา

มูลนิธิไทยปัตตานี จัดกิจกรรมอบรมการบริหารกลุ่มอาชีพในพื้นที่ อำเภอยี่งอ ประกอบด้วย ตำบลลุโบะบือซา ตำบลตะปอเยาะ โดยใช้ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา ในวันที่ 19 สิงหาคม 2558
^