เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

เมาลิดสัมพันธ์

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.30 น. ทางมัสยิดบ้านยาโง๊ะร่วมกับชุมชนบ้านยาโง๊ะ ได้จัดกิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์เพื่อสร้างเสริมท่าน นบีมูฮำหมัด โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา พร้อมด้วยคณะผู้บริห
1
^