เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ทางองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา ได้จัดโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย กำจัดตัวแก่ยุงลายพาหนะนำโรคไข้เลือดออก เพื่อนำไปสู้การพัฒนา
^