เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

โครงการ สร้างบุคคลต้นแบบ ลด ละ เลิก บุหรี่

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ทางองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา ได้จัดโครงการ สร้างบุคคลต้นแบบ ลด ละ เลิก บุหรี่ ได้มีวิยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขประจำตำบลลุโบะบือซามาให้ความรู้เกียวกับโทษ
^