เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

หน่วยทหารใช้สถานที่ กิจกรรมพบปะประชาชน

หน่วยทหารใช้สถานที่ กิจกรรมพบปะประชาชน
^