เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

โครงการกีฬาพื้นบ้านผู้สูงอายุ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา ผู้บรหาร และพนักงาน ร่วมเล่นกีฬาผู้สูงอายุเพื่อมอบความสุขให้กับผู้งสูงอายุ
^