เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

คู่มือสำหรับประชาชน

เลขที่เอกสาร รายละเอียด ขนาดไฟล์ อัปโหลดโดย อัปโหลดเมื่อ
E-0009 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด.docx คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 185.74 KB lbsmis15@gmail.com 01 ต.ค. 2558
E-0008 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขน.docx คู่มือสำหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 39.45 KB lbsmis15@gmail.com 01 ต.ค. 2558
E-0007 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งป.docx คู่มือสำหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 38.17 KB lbsmis15@gmail.com 01 ต.ค. 2558
E-0006 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งป.docx คู่มือสำหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล 38.17 KB lbsmis15@gmail.com 01 ต.ค. 2558
E-0005 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอ.docx คู่มือสำหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป 39.09 KB lbsmis15@gmail.com 01 ต.ค. 2558
E-0004 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อส.docx คู่มือสำหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 159.39 KB lbsmis15@gmail.com 01 ต.ค. 2558
E-0003 การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธาร.docx คู่มือสำหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 37.62 KB lbsmis15@gmail.com 30 ก.ย. 2558
E-0002 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร.docx คู่มือสำหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 88.07 KB lbsmis15@gmail.com 30 ก.ย. 2558
E-0001 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด.docx คู่มือสำหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 158.19 KB lbsmis15@gmail.com 30 ก.ย. 2558
^