เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

คู่มือสำหรับประชาชน

เลขที่เอกสาร รายละเอียด ขนาดไฟล์ อัปโหลดโดย อัปโหลดเมื่อ
E-0050 การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์.doc การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่ให้บริการ : 62 KB lbsmis15@gmail.com 03 ธ.ค. 2558
E-0048 : การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหร.doc : การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่) 67.5 KB lbsmis15@gmail.com 03 ธ.ค. 2558
E-0047 การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององ.doc การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม) หน่วยงานที่ให้บริการ 65.5 KB lbsmis15@gmail.com 20 พ.ย. 2558
E-0046 : การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้าง.doc : การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่ให้บริการ 62.5 KB lbsmis15@gmail.com 20 พ.ย. 2558
E-0045 : การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเห.doc : การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือน หรือบำเหน็จพิเศษ รายเดือนถึงแก่กรรม 67 KB lbsmis15@gmail.com 20 พ.ย. 2558
E-0044 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติ.docx การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ หน่วยงานที่ให้บริการ : 40.25 KB lbsmis15@gmail.com 20 พ.ย. 2558
E-0043 : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเ.docx การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ หน่วยงานที่ให้บริการ :องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 41.08 KB lbsmis15@gmail.com 20 พ.ย. 2558
E-0042 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนม.doc การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ หน่วยงานที่ให้บริการ : 85 KB lbsmis15@gmail.com 20 พ.ย. 2558
E-0041 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนม.doc การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ หน่วยงานที่ให้บริการ : 85 KB lbsmis15@gmail.com 20 พ.ย. 2558
E-0040 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอ.docx การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ หน่วยงานที่ให้บริการ 41.13 KB lbsmis15@gmail.com 20 พ.ย. 2558
^